Podmínky užívání

led, 31 2024 Lukáš Novotný

Úvodní ustanovení

Vítejte na webu Stomatologie Kateriny Wichrové. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na veškerý obsah a služby dostupné na webu wichrova-katerina.cz (dále jen 'Web'). Používáním Webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s některou z částí Podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněni Web používat. Vlastníkem Webu je Lukáš Novotný, se sídlem Běhounská 18, 602 00 Brno, Česká republika, emailová adresa [email protected]. V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností ohledně Podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Používání webu

Web je určen k poskytování informací o zubní péči a službách Stomatologie Kateriny Wichrové. Obsah Webu je chráněn autorským právem a je vlastnictvím Lukáše Novotného nebo je používán s jeho souhlasem. Je zakázáno kopírovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah Webu mimo rámec dovoleného osobního používání bez předchozího písemného souhlasu vlastníka Webu. Nedovolené užívání může vést k právním krokům a požadavku na náhradu škody.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím Webu jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Získané údaje používáme primárně pro zpracování vašich požadavků a poskytování našich služeb. O konkrétních způsobech zpracování vašich osobních údajů, jejich ochraně a právech spojených s tímto zpracováním se dozvíte více v naší zásadě ochrany osobních údajů, která je přístupná na našem Webu.

Změny podmínek

Vlastník Webu si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo změnit tyto Podmínky. Jakákoliv změna Podmínek bude učiněna zveřejněním aktualizované verze na našem Webu. Doporučujeme vám tyto Podmínky pravidelně kontrolovat, aby jste byli informováni o jakýchkoli změnách. Pokračováním v používání Webu po zveřejnění změn vyjadřujete souhlas s aktualizovanými Podmínkami.