Ochrana osobních údajů

led, 31 2024 Lukáš Novotný

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme vaše právo na soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete. V naší ordinaci Stomatologie Kateriny Wichrové chápeme důležitost ochrany osobních údajů všech našich pacientů. Proto jsme přijali přísné zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na všechny informace shromážděné na webových stránkách, v ordinaci nebo prostřednictvím dalších kanálů. Tato politika vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými zákony České republiky.

Pro lepší pochopení ochrany vašich údajů vysvětlíme, jaké typy údajů shromažďujeme, za jakým účelem a jak je chráníme. Také vám poskytneme informace o vašich právech, jak můžete svá práva uplatnit a kde získat další informace nebo pomoc v případě, že máte dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Sbor osobních údajů a účel zpracování

Ve Stomatologii Kateriny Wichrové shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro poskytování našich stomatologických služeb, a to v souladu s platnými právními předpisy. To zahrnuje základní kontaktní informace jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, jakož i další údaje potřebné pro zajištění stomatologické péče, jako jsou zdravotní údaje. Tyto informace používáme k zajištění kvalitní péče a ke komunikaci s vámi ohledně vašich potřeb v oblasti stomatologické péče.

Naše ordinace si klade za cíl zajistit nejvyšší úroveň důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů. Všechny shromažďované informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím. Používáme moderní technologické a organizační metody k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich údajů.

Práva subjektů údajů

Máte právo kdykoli požádat o přístup k vašim osobním údajům, které máme uloženy, a požádat o jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Máte také právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit.

Vaše žádosti a dotazy týkající se ochrany osobních údajů budeme řešit rychle a pečlivě. Chceme, abyste se cítili bezpečně, když nám svěříte své údaje, a budeme se snažit odpovědět na jakoukoli vaši otázku nebo vyřešit jakékoliv vaše obavy.

Kontaktní údaje

Pro veškeré dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: [email protected].
Vlastník webu: Lukáš Novotný
Adresa: Běhounská 18, 602 00 Brno, Česká republika